شرایط قیمومیت اموال فرزند بتوسط پدر

    آیا پدر به عنوان سرپرست می تواند دراموال فرزند صغیر خود دخل و تصرف نموده و یا آن را بفروشد؟ با سلام، همسر (زوجه) اینجانب سه سال پیش بدلیل سرطان فوت نمود و مطابق گواهی انحصار وراثت از سه دانگ منزل اینجانب که بنام وی بود یک دانگ به پدر و مادرش تعلق میگیرد ولی ایشان میگویند قصد دارند این یک دانگ را بنام دو فرزند صغیرم نمایند ولی با توجه به اینکه اینجانب بر فرزندان ولایت دارم، انتقال باید بنحوی باشد که اینجانب توانایی تصرف در آن را نداشته باشم تا آنان به سن قانونی برسند. آیا قانونا روشی…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان