تضمین به خانواده همسرم قبل از عقد برای مهریه به جز سکه چگونه باید باشد؟

  تضمین به خانواده همسرم قبل از عقد برای مهریه به جز سکه چگونه باید باشد؟ من یک مشکلی دارم در مورد اینکه خانواده من ب دختری که میخواهم ازدواج کنم مهریه بیش از ۱۱۰ را نمیپذیرند از پان طرف خانواده دختر خانم هم قبول نمیکنند مگر اینکه یک تضمینی قبل از عقد به صورت ثبتی و رسمی امضا کنم تا مطمن شوند.حالا که امکان افزایش مهریه ممنوع میباشد من چه تضمینی میتوانم بدهم که بعد از دو سال مثلا یک خانه ب نام خانمم میزنم که در صورت جدا شدن میتواند آن را بفروشد. در حال حاضر من چیزی بنام... وکیل تلفنی،مشاوره…
وکیل تلفنی
خانه
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان