اگر همسرم مهریه خود را بخشیده باشد و بخواهم ایشان را طلاق بدهم باید مهریه را پرداخت کنم؟

  اگر همسرم مهریه خود را بخشیده باشد و بخواهم ایشان را طلاق بدهم باید مهریه را پرداخت کنم؟ سلام  حدود ۲.۵ سال پیش همسر من مهریه اش را بخشید که بعد از مدتی بخاطر تکرار اشتباهات گذشته اش من دادخواست طلاق دادم که دادگاه بدوی حکم به طلاق بدون پرداخت مهریه داد ولی متاسفانه دادگاه تجدید نظر استان حکم طلاق مشروط به پرداخت مهریه داد. و از آنجایی هم که در خراسان  رضوی  دادگستری شکایت مهریه را  از زوجه قبول نمی کند و ارجاع می دهد به ثبت و همچنین زوجه قصد جدایی ندارد و برا...…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان