مهیا کردن مسکن جهت عدم پرداخت نفقه و مهریه از طرف زوج چگونه میباشد؟

  مهیا کردن مسکن جهت عدم پرداخت نفقه و مهریه از طرف زوج چگونه میباشد؟ من یک سال و نیمه که با شوهرم مشکل پیدا کردم و دادگاه میرم چون شوهرم بد دل و مشکوکه همیشه، حکم تمکین شوهرم  به نفع من تموم شد چونکه زمانیکه دادگاه رفتیم شوهرم خونه ایی رو که توی پردیس تهران رهن کرده بودیم تحویل داده بود و وسایل زندگی رو توی روستایی که خانواده هامون هستن (شهر همدان)برده بود.بعد نوبت دادگاه نفقه شد و با توجه به اینکه تمکین رد شده بود نفقه به من تعلق گرفت ولی حکم دادگاه ۲ ماه دیر... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان