دادگاه صالح برای حکم طلاق زن

  دادگاه صالح برای دادخواست طلاق از طرف زن کدام شهر میباشد و آیا اعتیاد مرد موجب صدور حکم طلاق و حضانت فرزند به نفع زن میگردد؟ تقریبا ۳ سال از ازدواجم میگذره و همسرم اعتیاد دارد. یک فرزند پسر ۲ساله دارم و در این مدت همسرم مرا مجبور به خرید مواد کرده است چراکه در غیر این صورت مورد ضرب و شتم قرار میگرفتم. تمام وسایل خانه را برای تهیه مواد فروخته است و من چاره ای جز فرار نداشتم. یک روز است که فرار کرده ام و الان اصفهان هستم و میخاهم درخاست طلاق دهم. عقد در شیراز بوده و سند ازدواج را به همراه دارم.…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان