شرایط عدم پرداخت مهریه به زوجه چه میباشد

  اگر مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان برود سکه ها دیگر از بین خواهد رفت؟ طلاق با داشتن حق طلاق محضری صورت گرفته و اجرت المثل و نفقه و ... بجز مهریه بذل شده است ... هشتصد سکه ی تمام بهار آزادی مهریه ای که قید شده در ضمه ی مرد بوده و هر وقت زن طلب کند باید پرداخت شود ... سوالها اینجاست که : ۱- گفته شده طبق قانون جدید مهریه مرد تا صد و ده سکه را وظیفه دارد بپردازد ....آیا صحت دارد ؟ از طرفی هم گفته شده اگر صد تا صد تا به اجرا گذاشته شود شامل آن قانون نمی شود و فرد از صد ت... وکیل تلفنی،مشاوره…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان