آیا مادر می تواند به دلیل سابقه محکومیت کیفری پدر حضانت فرزندان را بگیرد

    آیا مادر می تواند به دلیل سابقه محکومیت کیفری پدر حضانت فرزندان را بگیرد؟ هنگام طلاق اگر پدر سو پیشینه داشته باشه یعنی قبلا برای دونفر قلدری کرده و تبر کشیده باشه آیا ممکنه دادگاه بچه
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان