آیا اگر مرد دادخواست اعسار ندهد و عدم توان مالی خود را اثبات نکند جلب می شود؟

  آیا اگر مرد دادخواست اعسار ندهد و عدم توان مالی خود را اثبات نکند جلب می شود؟ زوج طبق حکم دادگاه محکوم به پرداخت مهریه شده است . اما هیییچ مالی ندارد . آیا درست است که اگر اعسار ندهد طبق بخشنامه بند ج ماده ۱۸ جلب و زندانی نمی شود و دادگاه به زوجه میگوید شما مال معرفی کن اما اگر اعسار دهد یعنی توانایی پرداخت اقساط را دارد و اگر پیش قسط را ندهد جلب می شود؟ یعنی بنظر شما درست است که این فرد اعسار ندهد؟ آیا اگر مرد دادخواست اعسار ندهد و عدم توان مالی خود را اثبات نکند جلب می شود؟
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان