اگر بخواهم ۸۰۰ سکه مهریه ام را بگیرم باید یک بیستم آن را هزینه دادرسی بدهم؟

    اگر بخواهم ۸۰۰ سکه مهریه ام را بگیرم باید یک بیستم آن را هزینه دادرسی بدهم؟ با سلام. مهریه من ۸۰۰سکه تمام است و میخوام انرا اجرا بذارم و با توجه به قانون یک بیستم مهریه رو باید به داد
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان