آیا زن می تواند مجددا مهریه ای که مرد به او پرداخت کرده است را مطالبه کند؟

  آیا زن می تواند مجددا مهریه ای که مرد به او پرداخت کرده است را مطالبه کند؟ به علت اختلافات زیاد همسر اول شوهرم و شوهرم قبل  از ازدواج با من  موقعی که می خواسته بره آمریکا مهریه اش ر
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان