از کدام مرجع قضایی مهریه خود را مطالبه کنم و در صورت عدم توان پرداخت هزینه دادرسی چه اقدامی انجام دهم؟

    ۲ سال پیش از کدام مرجع قضایی مهریه خود را مطالبه کنم و در صورت عدم توان پرداخت هزینه دادرسی چه اقدامی انجام دهم؟ باسلام.اینجانب قصد درخواست مهریه دارم باتوجه به اینکه از دوطریق دادگاه و اجرائیات ثبت اینکارمیشه انجام داد،من نمیدانم که کدام راه بهتر است، ضمن اینکه اجرائیات ثبت نیم عشردولتی از زن میگیرد و مهریه من ۸۰۰سکه است یعنی نیم عشر ان حدود ۴۰میلیون که من قادر به پرداخت این مبلغ نیستم و شنیدم اگه درخواست اعسار (عجز در پرداخت نیم عشر)بدم چون مهریه ام بالاست رد میشه، واز طرفی از دادگاه…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان