آیا می توانم به جای خودرویی که بابت بدهی ام توقیف شده اموال دیگری معرفی کنم؟

  آیا می توانم به جای خودرویی که بابت بدهی ام توقیف شده اموال دیگری معرفی کنم؟ سلام یک برگ چکم برگشت خورده و طرف مقابل تامین خواسته گرفته و اتومبیل بنده رو توقیف کرده راه چاره برای ازادی ماشین
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان