آیا مرد میتواند اموال خود را قبل از مطالبه مهریه به نام فرد دیگری کند؟

  آیا مرد میتواند اموال خود را قبل از مطالبه مهریه به نام فرد دیگری کند؟ سلام آیا آقا میتواند برای فرار از مهریه در هنگام اختلافات شدید اموال خود را به نام شخص دیگری کند؟ من هنوز تقاضای مهریه ن
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان