زوجه چگونه میتواند نسبت به مطالبه خسارت وارده به جهیزیه و استرداد جهیزیه اقدام نماید؟

    زوجه چگونه میتواند نسبت به مطالبه خسارت وارده به جهیزیه و استرداد جهیزیه اقدام نماید؟ با سلام میخواهم پس از برگشت ب منزل پدری درخواست طلاق بدهم ایا درغیاب بنده اگر ب جهیزیه ام خسارتی
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان