شرایط پرداخت مهریه دو همسر

وکیل تلفنی 24 ساعته وکیل تلفنی 24 ساعته با توج به اینکه مرد مهریه همسر دوم خود را نیز پرداخت می کند می تواند اقساط مهریه همسر سابق خود را کمتر کند؟ در صورتی که مهریه زوجه تقسیط شده باشد و مبلغ قسط
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان