شرایط پرداخت مهریه دو همسر

وکیل تلفنی 24 ساعته وکیل تلفنی 24 ساعته با توج به اینکه مرد مهریه همسر دوم خود را نیز پرداخت می کند می تواند اقساط مهریه همسر سابق خود را کمتر کند؟ در صورتی که مهریه زوجه تقسیط شده باشد و مبلغ قسط مشخص شده باشد زوج ازدواج مجدد کرده و همسر دوم ایشان نیز مهریه خود را به اجرا گذاشته ولی با زوج زندگی خود را ادامه میدهد، در صورتی که زوج موظف به پرداخت مهریه همسر دوم نیز شود، آیا زوج میتواند درخواست تخفیف بابت اقساط مهریه زوجه اول را بنماید تا بتواند مهریه زوجه دوم را نیز پرداخت کند؟
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان