در صورتی که زن مهریه خود را ابراء کند می تواند به مهریه خود رجوع کند؟

وکیل تلفنی 24 ساعته   در صورتی که زن مهریه خود را ابراء کند می تواند به مهریه خود رجوع کند؟ من میخاستم ازشوهرم طلاق بگیرم اومدم تمام حق وحقوقم بخشیدم وحق طلاق گرفتم حالا به زندگی برگشتم وچون ک
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان