آیا مسافرت و ماندن در خانه پدر بدون اذن شوهر دلیل بر حکم عدم تمکین است؟

وکیل تلفنی   آیا مسافرت و ماندن در خانه پدر بدون اذن شوهر دلیل بر حکم عدم تمکین است؟ ن در ۱۴ماهی که ازدواج کردیم ۳بار و هر بار بین ۱۰تا ۳۰روز به خانه پدرش می رود و دیگر به خانه بر نمی گردد. ( اعضای خانواده ام شاهد هستند) و در مدتی هم که در خانه هست مدام ابراز تنفر از من و زندگی ،پرخاشگری ، بهانه گیری،توهین به من و خانواده ام می کند و من نیز تا آنجا که امکان داشته باشد تحمل می کنم و تا بحال دست روی او بلند نکرده ام . چند وقت پیش بدون اطلاع و رضایت من با پدرش به یک شهر دیگر برای... وکیل تلفنی24…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان