قیم چگونه میتواند نسبت به انحصار وراثت اموال شخص تحت قیمومت اقدام نماید؟

وکیل تلفنی   قیم چگونه میتواند نسبت به انحصار وراثت اموال شخص تحت قیمومت اقدام نماید؟ سلام ما دوبرادریم و یک خواهر و میخواهیم ملک مادرمون را در کمترین زمان ممکنه انحصار وراثت کنیم و من قیم برادرم هستم حال برادرم با باقرص های دکتر بهتر شده البته برادرم معلم بازنشسته میباشد و من دوسال است که قیمش شده ام حالا برای انحصار وراثت زمان کمی داریم چون میخواهیم یک ملکی را بخریم  سوال من این است برای انحصار وراثت گرفتار قیم بودن برادرم شدم چکار کنم ؟ قیم بودن را ابطال کنم یا شرایط قیم بو... وکیل…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان