در طرح دعوی مطالبه نفقه از طرف زوجه ،زوج چگونه میتواند پرداخت نفقه را اثبات نماید؟

وکیل تلفنی   در طرح دعوی مطالبه نفقه از طرف زوجه ،زوج چگونه میتواند پرداخت نفقه را اثبات نماید؟ با سلام .بنده محکوم به پرداخت نفقه جاریه زوجه و ۲فرزندم به مدت ۲سال گردیده ام ..در صورتیکه همسر
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان