زوجه چگونه میتواند مهریه را مطالبه بنماید.

وکیل تلفنی     سلام ده سال پیش مادرم فوت کرد و پدرم ازدواج کرد و ۳۰۰سکه مهریه اش شد ما ۴دختر و یک پسر بودیم برادرم بعد از دو سال سکته کرد و فوت کرد پدرم منزلی دارد که حدودا۲۵۰میلون و خانه
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان