آیا وسایل بهداشتی و درمانی جزء نفقه محسوب خواهد شد؟

وکیل تلفنی     آیا وسایل بهداشتی و درمانی جزء نفقه محسوب خواهد شد؟ بنده علیرضا هستم ، حدود یکسال پیش همسر بنده چند ماهی بود که بنا به دلایل واهی ترک منزل کرده بود و در هفته یک یا دو بار چندساعتی قبل از حضور من به خانه می آمد و غذای یک هفته را درست می کرد و می رفت ، من هم نتوانستم شرایط را تحمل کنم و اسباب و وسایلم را جمع کردم و به همراه یکی از دو فرزندم به منزل پدری کوچ کرده و از آن تاریخ درخواست طلاق نموده ام که هنوز ادامه دارد . این خانم جدای از پرونده طاق به ش... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان