به اجرا گذاشتن اقساط مهریه از طریق مرجع صالح چقدر زمان میبرد؟

    به اجرا گذاشتن اقساط مهریه از طریق مرجع صالح چقدر زمان میبرد؟ در سال ۹۰ طبق رای دادگاه خانواده کرج دستور طلاق توافقی صادر و پس از مراجعه به دفترخانه و اجرای طلاق،متعهد و ۵۰ قبض رسید اقساطی مبنی بر هر ۴ماه یک سکه صادر گردید و شرط حال نیز نوشته شده بود که بنده سر از آن در نیاوردم. تعداد ۶سکه بصورت حضوری به ایشان دادم و تعداد ۴سکه عقب افتادم چون ایشان موکول به بعد میکردند و این سکه ها(۴عدد) نزد من ماند تا اینکه ایشان ۴۴ برگه اقساطی را از طریق ثبت اسناد به اجرا... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی…
وکیل تلفنی
خانه
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان