آیا در صورتیکه شناسنامه پدر عکس دار نباشد فرزندش میتواند شناسنامه بگیرد؟

وکیل تلفنی   در صورتیکه شناسنامه پدر عکس دار نباشد فرزندش میتواند شناسنامه بگیرد؟ سلام من ترکیه به دونیا امدم گواهی ولادتم گم کردم ولی کارت واکسن دارم که خارجی نوشته شده پدر مادرم ازدواجشان به
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان