اگر ۳۱۴ سکه عندالاستطاعه و ۱۱۴ سکه عندالمطالبه باشد چگونه قابل مطالبه است؟

وکیل تلفنی   اگر ۳۱۴سکه عندالاستطاعه و ۱۱۴سکه عندالمطالبه باشد چگونه قابل مطالبه است؟ سلام خسته نباشید مهریه ای که در عقدنامه ۳۱۴تا سکه باشد اما ۱۱۴تا سکه عند المطالبه باشد همه سکه ها تعلق می
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان