آیا در صورت عدم تمکین زوجه به ایشان نفقه تعلق میگیرد؟

وکیل تلفنی   آیا در صورت عدم تمکین زوجه به ایشان نفقه تعلق میگیرد؟ با سلام . ۱-آیا به زنی که به حکم دادگاه محکوم به تمکین شده ولی به منزل مراجعت نکرده و از سویی شوهرش نیز علیرغم دریافت رای دادگاه مبنی بر حق طلاق،لیکن هنوز زنش را طلاق نداده است،نفقه و اجرت المثل تعلق می گیرد؟ ۲- آیا زن میتواند جهت وصول نفقه خود از مردی که بدون طلاق از او جدا شده از محل سهم الارث منزل پدری همسرس اقدام کند در صورتیکه مرد هیچگونه درآمد و اموال دیگری نداشته باشد؟ ۳- میزان نفقه بر چه ا... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان