اگر شوهر با وجود داشتن یک زن همسر دیگری اختیار کند مرتکب جرم شده است؟

وکیل تلفنی   اگر شوهر با وجود داشتن یک زن همسر دیگری اختیار کند مرتکب جرم شده است؟ زنی که همسر دوم یک مرد متاهل و بچه دار شده.بدون اصلاع زن اول.هیچ جرمی مرتکب نشده؟ مجازاتی براش در نظر گرقته ن
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان