در صورتیکه زوج کفالت خواهر و برادرش با او باشد میزان اقساط مهریه چگونه تعیین میشود؟

وکیل تلفنی   در صورتیکه زوج کفالت خواهر و برادرش با او باشد میزان اقساط مهریه چگونه تعیین میشود؟ سلام من درخواست طلاق دادم چون زنم بدرفتاری میکند از نظر مالی خیلی ضعیف هستم مسکن مهری در شهرستان دارم که نصف قسطش هم پرداخت نشده، ایشون در دو مرحله درخواست مهریه کردن یک با حدود ۱۹تا و یک ماه بعد ۱۸۱سکه، جمع آن ۲۰۰سکه است در آمد من بین ۶۰۰تا ۹۰۰هزار تومان است، نفقه فرزندم، کفالت خواهر و برادر معلولم، قسط خانه... بر عهده من است آیا میشود تمام مهر از اول اعسار بخورد بدون پول پیش؟؟ چون من کارگر...…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان