آیا زن می تواند با وجود دریافت نفقه و باکره بودن در دوران عقد باز هم درخواست مطالبه نفقه بدهد؟

وکیل تلفنی       آیا زن می تواند با وجود دریافت نفقه و باکره بودن در دوران عقد باز هم درخواست مطالبه نفقه بدهد؟ بنده ۵ماهه عقد کردم در این ۵ماه نزدیک به ۳ملیون لباس ۵ملیون طلا برای
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان