آیا زن می تواند با وجود دریافت نفقه و باکره بودن در دوران عقد باز هم درخواست مطالبه نفقه بدهد؟

وکیل تلفنی       آیا زن می تواند با وجود دریافت نفقه و باکره بودن در دوران عقد باز هم درخواست مطالبه نفقه بدهد؟ بنده ۵ماهه عقد کردم در این ۵ماه نزدیک به ۳ملیون لباس ۵ملیون طلا برای همسرم خریداری کرده ام (ما هنوز عروسی برگزار نکرده ایم)در این مدت ۴با سفر رفته و مبالغی را هم خرج کرده ایم همچنین مبلغ ۵۰۰هزار تومتن به جساب زوجه واریز شده است. خانه جهت زندگی هم اجاره کرده ام (لازم به ذکز است که یکبار ازدواج دانشجویی هم شرکت کرده وجشن عروسی ما به نوعی هم برگزار شده است)با این حال همسر بنده…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان