ابهام رای دادگاه در خصوص محرز بودن نوع عقد به چه شکل رفع می شود؟

وکیل تلفنی   ابهام رای دادگاه در خصوص محرز بودن نوع عقد به چه شکل رفع می شود؟ با سلام من در دادگاه کیفری طرح شکایت کردم و پس از یک سال متن رای صادر شده اینست (باتوجه به گردشکار مذکور وcdمستند
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان