آیا زن می تواند کلیه حسابهای بانکی مرد را بابت مهریه توقیف کند؟

وکیل تلفنی   آیا زن می تواند کلیه حسابهای بانکی مرد را بابت مهریه توقیف کند؟ با سلام همسر بنده بدون اطلاع بنده منزل را ترک کرده و به خانه مادرش رفته و مهریه را اجرا گذاشته و تمام حساب های بنده
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان