آیا زوجه میتواند پس از اعمال وکالت در طلاق نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید؟

وکیل تلفنی   زوجه میتواند پس از اعمال وکالت در طلاق نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید؟ زنی که حق طلاق دارد و به محضر رفته و طلاق گرفته آیا دوهفته بعد از طلاق می تواند تقاضای مهریه کند یا خیر .س
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان