آیا اجرت المثل ایام زوجیت بعد از گذشت ۵ سال از فوت مرد قابل مطالبه است؟

وکیل تلفنی   آیا اجرت المثل ایام زوجیت بعد از گذشت ۵سال از فوت مرد قابل مطالبه است؟ بعداز گذشت۵سال از فوت متوفی همسر وی دادخواست مطالبه اجرت المثل از وراث متوفی را مطرح کرده است.در حالی که بخش
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان