آیا از طریق قانونی راهی برای اجبار مرد به بچه دار شدن وجود دارد؟

وکیل تلفنی   آیا از طریق قانونی راهی برای اجیار مرد به بچه دار شدن وجود دارد؟ ۷.۵ساله ازدواج کردیم. ولی شوهرم به بهانه های مختلف حاضر نمیشود که بچه دار شیم. من ۳۲ساله هستم و تنبلی شدید تخمدان
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان