اگر مهریه زن به صورت وجه نقد تعیین شده باشد بعد از فوت او چگونه محاسبه میشود؟

وکیل تلفنی   اگر مهریه زن به صورت وجه نقد تعیین شده باشد بعد از فوت او چگونه محاسبه میشود؟ سلام.اگر مردی در زمان حیات خود مقداری از مبلغ مهریه همسر خود را پرداخت نمایید و پس از وفات همسر وی درخواست مهریه خود را به روز نمایید .باید مقدار باقیمانده از مهریه را به نرخ روز مشخص کرد و پرداخت نمود یا کل مهریه را . برای مثال در سال ۷۸که سال عقد میباشد و مهریه ۴۷۰۰۰۰۰تومان میباشد و تا سال ۹۳مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰تومان ان توسط همسر وی در زمان حیات پرداخت شده است واینک بعد از وفات مرد در سال ۹۴همسر وی ط... وکیل…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان