در صورتی که درج نشده باشد مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد نحوه پرداخت به جه شکل است؟

  در صورتی که درج نشده باشد مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد نحوه پرداخت به جه شکل است؟ با سلام عدم تعیین نحوه پرداخت مهریه (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) در عقد به چه معنا خواهد بود و چه
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان