آیا ضمانت پدر شوهر در خصوص مهریه در کاغذ عادی پذیرفته میشود؟

وکیل تلفنی   آیا ضمانت پدر شوهر در خصوص مهریه در کاغذ عادی پذیرفته میشود؟ من در سال ۱۳۹۰ازدواج کردم و پدر همسرم در یک ورق کاغذ در حضور شاهدان عنوان نمود که ۳دانگ از منزل شخصی خودش را به عنوان
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان