آیا ضمانت پدر شوهر در خصوص مهریه در کاغذ عادی پذیرفته میشود؟

وکیل تلفنی   آیا ضمانت پدر شوهر در خصوص مهریه در کاغذ عادی پذیرفته میشود؟ من در سال ۱۳۹۰ازدواج کردم و پدر همسرم در یک ورق کاغذ در حضور شاهدان عنوان نمود که ۳دانگ از منزل شخصی خودش را به عنوان مهریه به نام من می کند . ار آنجاییکه این ملک از سال ۱۳۸۶تا الان در رهن بانک می باشد و پدر همسرم هم امسال فوت کرده اند آیا من می توانم ادعای مهریه خود رو طبق آن نوشته داشته باشم ؟ یا اینکه بانک به علت نپرداختن وام کل ۶دانگ را مصادره می کند ؟ وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی آنلاین اینترنتی و تلفنی با وکیل پایه یک…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان