چگونه سه دانگ منزل مسکونی که بجای مهریه همسرم در ابتدای ازدواج بنام ایشان کردم را اثبات کنم؟

وکیل تلفنی   چگونه سه دانگ منزل مسکونی که بجای مهریه همسرم در ابتدای ازدواج بنام ایشان کردم را اثبات کنم؟ با سلام ، شش ماه پس از ازدواج چون همسرم فرهنگی بودند و برای دریافت وام مسکن فرهنگیان بجای مهریه ایشان که یک زمین مزروعی و پانزده میلیون پول بود ، سه دانگ از زمین خودم را بنام ایشان زدم و از بانک وام مسکن گرفتم و ساختیم و در انجا سکنی گزیدیم و ضمنا زمین مزروعی مهریه را فروختیم و خرج ساخت منزل کردیم . الان بعد از بیست سال همسرم مهریه اش را که در سند ازدواج ثبت شده بود ( زمین مزروعی و پانزده…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان