چطور می توان ملک ۵۰ متری و موتوری که وسیله امرار معاش بوده را از توقیف خارج کرد؟

وکیل تلفنی   چطور می توان ملک ۵۰متری و موتوری که وسیله امرار معاش بوده را از توقیف خارج کرد؟ سلام اموال برادرم بخاطر مهریه توقیف شده است یک خانه ی ۵۰متری به همراه یک موتور که وسیله ی کار اوست،
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان