وکیل تلفنی ، آیا اگر خواهرم مریض شود دیگر مهریه به او تعلق نمیگیرد

وکیل تلفنی اگر خواهرم مریض شود دیگر مهریه به او تعلق نمیگرد؟ با سلام. خواهر من مدت ۸سال است که ازدواج کرده و پس از ۵سال بچه دار شدند. ولی مدتی پس از بچه دار شدن شوهر او مریض شد و تحت عمل جراحی قرار
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان