وکیل تلفنی ، اگر مرد منزل مستقل تهیه نکند از مصادیق عسر و حرج زوجه است؟

وکیل تلفنی اگر مرد منزل مستقل تهیه نکند از مصادیق عسر و حرج زوجه است؟ با عرض سلام در دوران عقد و قبل از مراسم عروسی زوجه مهریه عندالاستطاعه خود را مطالبه نموده و بخشی از آن را دریافت کرده و نفقه خود
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان