وکیل تلفنی ، اگر سند ملکی که تازه خریداری شده باشد قابل توقیف بابت مهریه است؟

وکیل تلفنی اگر سند ملکی که تازه خریداری شده باشد قابل توقیف بابت مهریه است؟ اگر ملک خریداری شده توسط شوهر فعلا بصورت قولنامه ای باشش آمده در روابط و بخاطر فرار از درخواست احتمالی مهریه،زمان آماده شد
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان