مطالبه نفقه فرزندان

    بدقولی خانواده عروس در مورد جهیزیه قابل شکایت است؟ دو سال پیش با خانمی نامزد کردیم سه ماه اول زندگی همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه موقع خرید جهیزیه بد قولی کرده و آن چه که قول داده بودند نخریدند همچنین مادر رن بنده با پیچوندن بنده و گرفتن کلید خانه من برای برداشتن بخشی از همان جهاز ناقص که خریداری نموده بودن اقدام می کند که بعدا من در اثر پرس و جو متوجه حیله آنها می شوم و مهمتر از همه دخالتهای ۱۰۰ درصدی خانواده عروس در زندگی مشترک عرصه زندگی را ب... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی آنلاین…
وکیل تلفنی
خانه
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان