وکیل تلفنی ، پرداخت مهریه و باز پس گیری طبق قانون هبه چگونه میباشد؟

وکیل تلفنی پرداخت مهریه و باز پس گیری طبق قانون هبه چگونه میباشد؟ قسمتی از مهریه از توسط همسر پرداخت گریده (هیچگونه قراردادی صورت و امضا نگردیده فقط رسید های بانکی مبنی بر انتقال وجه موجود میباشد) ح
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان