وکیل تلفنی ، اگر افراد تحت تکفل در خانه زندگی کنند میتوان خانه را توقیف کرد

وکیل تلفنی اگر افراد تحت تکفل در خانه زندگی کنند میتوان خانه را توقیف کرد؟ باسلام آیا منزل مسکونی که چهار نفر از افراد تحت تکلف مدیون در آن زندگی می کنند و سه دنگ آن نیز به نام فرد مدیون است می توان
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان