وکیل تلفنی ، اخذ رسید از همسر بابت تسویه مهریه ایشان چگونه باید باشد؟

وکیل تلفنی اخذ رسید از همسر بابت تسویه مهریه ایشان چگونه باید باشد؟ سلام می خواهم سندی در دست داشته باشم که از نظر حقوقی ثابت کند همسرم مهریه اش را از من دریافت کرده است. آیا: ۱ - باید در دفترخانه ت
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان