وکیل تلفنی ، اخذ رسید از همسر بابت تسویه مهریه ایشان چگونه باید باشد؟

وکیل تلفنی اخذ رسید از همسر بابت تسویه مهریه ایشان چگونه باید باشد؟ سلام می خواهم سندی در دست داشته باشم که از نظر حقوقی ثابت کند همسرم مهریه اش را از من دریافت کرده است. آیا: ۱ - باید در دفترخانه تنظیم بشود و در این صورت مبلغ مهریه در هزینه ای که دفترخانه مطالبه می کند موثر است ؟ ۲ - می توان روی یک برگ معمولی از ایشان با امضاء و اثر انگشت رسید گرفت ؟ نگرانی من بابت خانواده ایشان است که بسیار مادی هستند و می دانم در صورت فوت او لجظه ای برای دریافت مهریه درنگ نخواه... وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی آنلاین…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان