وکیل تلفنی ، اگر زوج کارمند رسمی باشد میتوان یک چهارم حقوق ایشان را توقیف کرد؟

وکیل تلفنی اگر زوج کارمند رسمی باشد میتوان یک چهارم حقوق ایشان را توقیف کرد؟ با عرض ادب در مهریه عندالاستطاعه چنانچه زوج شاغل باشد حقوق ایشان جهت پرداخت مهریه بلوکه میشود؟ یا فقط اموال و دارایی توقی
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان