وکیل تلفنی ، اگر نفقه کارشناسی شده باشد امکان افزایش آن وجود دارد؟

وکیل تلفنی اگر نفقه کارشناسی شده باشد امکان افزایش آن وجود دارد؟ با عرض سلام کارشناس دادگاه نفقه زوجه را بررسی نموده و تا ٩٥/٣/١ تعیین کرده است و رأی صادر و نفقه پرداخت شده حال مجدد زوجه به دادگاه م
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان