وکیل تلفنی ، آیا اگر مهریه عندالمطالبه ۱۰۰۰ سکه باشد باید پرداخت شود؟

وکیل تلفنی اگر مهریه عندالمطالبه ۱۰۰۰سکه باشد باید پرداخت شود؟ از ۱۵۰۰۰عدد سکه ای که برای مهریه در نظر گرفته شده است دادگاه با چه تعداد از ان موافقت میکند؟ در صورت عدم پرداخت توسط زوج شرایط اقساطی ا
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان