وکیل تلفنی ، با توجه به عدم ثبت ازدواج دایم چطور می توان برای طلاق اقدام نمود؟

وکیل تلفنی با توجه به عدم ثبت ازدواج دایم چطور می توان برای طلاق اقدام نمود؟ ضمن تشکر و قدر دانی اگر بخواهیم نامزدی که به واسطه جاری شدن صیغه عقد دایم بدون ثبت در دفترخانه ازدواج صورت گرفته و در این
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان