وکیل تلفنی ، آیا دختر بعد از سن ۹ سالگی خودش انتخاب می کند که با کدام یک از والدینش زندگی کند؟

وکیل تلفنی آیا دختر بعد از سن ۹سالگی خودش انتخاب می کند که با کدام یک از والدینش زندگی کند؟ آیا فرزند دختر بعد از ۹سالگی، در صورت طلاق والدین، محل زندگی خود را که کنار پدرش باشد یا مادرش، می تواند خ
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان